Překládací stanice

Překládací stanice slouží k redukci nákladů na dopravu odpadu zmenšením jeho objemu slisováním. Skládá se z násypky, lisovací jednotky, přípojných kontejnerů a systému pro jejich posuv. Odpad je po slisování odvezen do spalovny, k recyklaci nebo na skládku.

Překládací stanice je navržena a zkonstruována tak, aby odpovídala všem normám a zajistila nejvyšší stupeň bezpečnosti obsluze.


Mezi bezpečnostní prvky patří závory, světelné závory, optická / akustická výstraha a další. Stanice se ovládá panelem v řídící kabině. Další panel je umístěn u lisovací jednotky kvůli obsluze a údržbě.

Specifikace:

Lisovací jednotka je zkonstruována velmi robustně. Dno lisovací komory je vyrobeno z otěruvzdorné oceli. Zařízení je vybaveno celou řadou pomocných zařízení, např. hydraulickým připojením kontejneru, hydraulickým uzamykacím zařízením, světelnou závorou atd..

Kapacita:

Překládací stanice odbaví asi 340 m3/h, čemuž odpovídá v závislosti na hustotě a druhu odpadu asi 50 t/h. Naplnění přípojného kontejneru trvá asi 10 minut. Během této doby je zpracováno asi 85 m3 odpadu. V závislosti na kontejnerech může být nalisováno až 14 tun. čas potřebný na výměnu je asi 5 minut. Tzn. naplnění 3 - 4 kontejnerů za hodinu.

Fotogalerie

Lukáš Pospíšil photo

Lukáš Pospíšil
Kontaktujte našeho obchodníka!

+420 777 660 435
lukas.pospisil@elkoplast.cz

Tomáš Krajča photo

Tomáš Krajča
Kontaktujte našeho obchodníka!

+420 608 660 420
tomas.krajca@elkoplast.cz

Máte nějaký dotaz ohledně produktu?