Kdo jsme?

ELKOPLAST CZ, s.r.o. je česká renomovaná výrobní společnost v oblasti produktů určených pro sběr, třídění a přepravu odpadů. Výrobní kapacity slouží  zejména našemu vlastnímu programu.

K našim dalším významným produktům patří nádrže na naftu a další kapaliny a nádoby na zimní posyp.

2 156

aktivních
zákazníků

Lidé
35

exportních
zemí

Globus
150

zaměstnanců

Zaměstnanci

Naše výroba

V našich třech výrobních závodech certifikovaných dle ISO disponujeme technologiemi kovovýroby, rotačního odlévání polyethylenu a sklolaminátové výroby.

Kovovýroba

Kovovýroba Číst více

Rotační odlévání plastů

Rotační odlévání plastů Číst více

Výroba ze sklolaminátu

Výroba ze sklolaminátu Číst více

DOPRAVA

Zajišťujeme silniční kamionovou přepravu (export-import) nadrozměrných nákladů (do šířky 3 m) v rámci celé Evropy. V současnosti disponujeme 17 ks vlastních vozových jednotek, především velkoobjemovými soupravami s kapacitou 100 až 120 cbm, a více než 50 ks vozidel našich subdodavatelů.

Číst více

Jsme hrdí, že můžeme pomáhat

Canisterapeutické centrum Zlín se zaměřuje především na malé klienty, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou nebo jiným mentálním či tělesným postižením.

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava (SKV) se specializuje na stolní tenis handicapovaných sportovců, pořádá odborné semináře z oblasti rehabilitace, zdravotnictví a sociální sféry. Přispěli jsme významně i na Mistrovství ČR ve stolním tenise vozíčkářů.

TJ Olympia Bruntál vznikla 2.12. 1988 a má 856 členů, kteří se sdružují v oddílech atletiky, florbalu, rekreačního sportu, oddílu České asociace sportu pro všechny a seniors clubu U3V.

O nás

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti ELKOPLAST.

Správce vašich údajů

Společnost ELKOPLAST CZ, a.s., IČ: 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, Zlín, 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857 (dále jen „ELKOPLAST“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování;
  • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá ELKOPLAST vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Příjemce vašich údajů

ELKOPLAST vaše osobní údaje zpracovává a uchovává. Zpracování osobních údajů mohou pro ELKOPLAST provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a firmou ELKOPLAST anebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb ELKOPLAST.

Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu firmy ELKOPLAST anebo zaslanou elektronicky na elkoplast@elkoplast.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na elkoplast@elkoplast.cz.

Milníky

1991

Výroba sklolaminátových kontejnerů v Ostratě
20 zaměstnanců

1997

Založení ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Výroba ocelových kontejnerů
32 zaměstnanců

2001

Nový výrobní závod v Bruntále - výroba velkoobjemových kontejnerů.
74 zaměstnanců

2003

Zahájena mezinárodní autodoprava
86 zaměstnanců

2008

Výroba polyethylenových kontejnerů v Bruntále
129 zaměstnanců

Společnost ELKOPLAST CZ je držitelem certifikátů kvality:

ISO 9001
ISO 14001

Projekt
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ - PROVOZOVNA ELKOPLAST

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je soubor energeticky úsporných opatření, spočívající ve výměně osvětlení, instalaci rekuperace a provedení zateplení světlíků, zateplení obvodových konstrukcí - výměna zasklení.

Projekt
PODPORA EXPORTNÍCH AKTIVIT SPOLEČNOSTI ELKOPLAST CZ, S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. formou prezentace produktů na 3 prestižních zahraničních veletrzích věnovaných enviromentální problematice.

eu flag