IBC kontejnery

IBC kontejnery s certifikací UN jsou určeny ke skladování tekutých látek, včetně látek nebezpečných a hořlavin. Ve srovnání s klasickými sudy 200 l nabízí maximální využití obestavěného prostoru, snadnější manipulaci i stohování. Představují pro Vás způsob, jak uspořit místo, čas a peníze.

Standardní kapacity jsou 640 l a 1000 l. Skládají se z vnitřní plastové nádoby, vnějšího ochranného rámu a palety. V horní části se nachází plnicí otvor, ve spodní výpustný ventil.

Všechny použité IBC kontejnery jsou na základě jednoduché faxové žádosti zdarma odebírány přímo u zákazníka a bezpečně recyklovány, takže zákazníkovi odpadá problém s likvidací obalu dle zákona. 

UN homologace:

IBC kontejnery mají přidělenu příslušnou homologaci " UN 31HA1/Y " a vyhovují tak náročným požadavkům ADR, RID a IMDG Code pro přepravu nebezpečných kapalných látek.

Vlastnosti:

  • odolnost vůči naprosté většině agresivních chemikálií,
  • možnost stohování, stabilita, nízká vlastní hmotnost,
  • snadná manipulace (podjezdová paleta přístupná ze všech stran),
  • bezpečný a dávkovatelný odběr z výpustných ventilů,
  • výrazná úspora skladovacích a manipulačních prostorů,
  • možnost rekondice (uvedení do stavu pro opětovné použití),
  • možnost výměny poškozených dílů.

IBC kontejnery se uplatní v potravinářském průmyslu (skladování a přeprava vody, sirupů, destilátů, tuků apod.) a chemickém průmyslu (pro oleje, maziva, naftu, benzín, kyseliny, louhy, barvy, laky, ředidla, pryskyřice, dezinfekční a sanitační prostředky, kosmetické suroviny, chemické roztoky apod.)

Plnící otvory mají rozměr DN 150/200 (tj. vnitřní průměr 150 nebo 200 mm).

Výpustní armatura má rozměr DN 50/80 (tj. průměr 50 nebo 80 mmp).

Typ Objem
ECOBULK MX 640 UN 640 l
ECOBULK MX 1000 UN 1000 l
Petr Janča photo

Petr Janča
Kontaktujte našeho obchodníka!

Jana Rychlíková photo

Jana Rychlíková
Kontaktujte našeho obchodníka!

Máte nějaký dotaz ohledně produktu?

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů