Velkoobjemové kontejnery pro Augsburg

Velkoobjemové kontejnery pro Augsburg

18 nových velkoobjemových kontejnerů od ELKOPLASTu bude sloužit v novém recyklačním centru v Dolním Talwegu v Augsburgu. Nové zařízení bylo otevřeno 11. července 2020 a vyznačuje se moderním plánováním a udržitelnými řešeními. Např. střešní plochy jsou ozeleněny, vyrábějí elektřinu pomocí fotovoltaiky a také shromažďují dešťovou vodu.