Přístřešek na kontejnery odolný medvědům

Přístřešek na kontejnery odolný medvědům

Státní ochrana přírody Slovenské republiky testovala robustnost a zabezpečení našeho přístřešku na kontejnery 1100 l proti medvědovi hnědému.  Zkouška proběhla v reálných podmínkách za účasti jedince s předchozími "zkušenostmi" s obdobnými zařízeními.

Po skončení testu Státní ochrana přírody konstatovala vhodnost přístřešku pro zabezpečení odpadu i na  územích s výskytem těchto velkých zvířat.