Odpadové kontejnery a další vybavení pro Gruzii

Odpadové kontejnery a další vybavení pro Gruzii

V prosinci jsme úspěšně dokončili dodávky do celkem 17 municipalit západní a východní Gruzie.

Komplexní projekt se skládal nejenom z dodávek tisíců plastových kontejnerů 1100/240/120 l, pouličních košů 50 l, manipulačních vozíků pro 120 l kontejnery, ale také kompletních pracovních oděvů pro zaměstnance technických služeb.

Jsme přesvědčeni, že jsme tímto projektem přispěli k celkovému zvýšení úrovně nakládání s odpady v Gruzii.