Dotace na záchyt dešťové vody – dotační program Dešťovka 2017

Dotace na záchyt dešťové vody – dotační program Dešťovka 2017

7/9/2017 Začalo Ministerstvo životního prostředí přijímat žádosti o dotace z 2. kola dotačního programu Dešťovka. Program je určen domácnostem na pořízení

  • nádrže pro akumulaci srážkové vody k zalévání zahrady v suchem postižených oblastech
  • nádrže pro akumulaci srážkové vody a systému na splachování WC a k zalévání zahrady
  • nádrže pro akumulaci srážkové vody a systému využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky na splachování WC a zalévání zahrady

Žádosti jsou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace. Rozdělovat se bude 240 milionů korun. Dotace může pokrýt až 50% způsobilých výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. 

Žádosti o dotace Dešťovka se podávají elektronicky na webových stránkách programu.

V naší nabídce se dotační program vztahuje na

Pokud si nebudete jisti, zda-li můžete žádost o dotaci podat nebo nikoliv, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poskytneme veškeré informace a pomůžeme s výběrem vhodného řešení.