Dodávka technologie pro kompostárnu a sběrný dvůr Dolní Lutyně

V únoru 2014 dodala naše společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. další techniku na kompostárnu a sběrný dvůr. Tentokrát to bylo pro obec  Dolní Lutyně u Bohumína. Dodávali jsme traktor s čelním nakladačem, překopávač kompostu, štěpkovač, sklad nebezpečných odpadů včetně příslušenství, počítač včetně programu s evidencí odpadů, vibrační síto, plastové a sklolaminátové kontejnery a ocelové kontejnery typu  AVIA.  Při předání byl přítomen pan starosta Mgr. Pavel Buzek a pracovník odboru investic obecního úřadu pan ing. Marián Franko. Vše proběhlo v souladu s výběrovým řízením a naše společnost doufá, že dodávaná technika bude sloužit obci po dlouhá léta k její plné spokojenosti.

Kontaktujte nás