Skládací skladovací kontejnery

Skládací skladovací kontejnery nabízí velmi široké možnosti využití: zejména jako sklad materiálu na který se nevztahují zvláštní skladovací předpisy, sklad materiálu na odloučeném pracovišti, jako montážní nebo expediční kontejner. 

V provedení se záchytnou vanou se používá jako příruční sklad pro ke skladování materiálů, kde hrozí únik z obalů nebo hořlavin s bodem vzplanutí vyšším než 100 stupňů.

Na kontejner byl vydán "CERTIFIKÁT TYPU" TUV.

Vyrábí se v délkách 2,25 / 3 / 4 / 5 / 6 metrů, provedení se záchytnou vanou délky 2,25 a 3 metrů.

Kontaktujte nás