IBC kontejnery

IBC kontejnery s certifikací UN jsou určeny ke skladování tekutých látek, včetně látek nebezpečných a hořlavin. Ve srovnání s klasickými sudy 200 l nabízí maximální využití obestavěného prostoru, snadnější manipulaci i stohování. Představují pro Vás způsob, jak uspořit místo, čas a peníze.

Standardní kapacity jsou 640 l a 1000 l. Skládají se z vnitřní plastové nádoby, vnějšího ochranného rámu a palety. V horní části se nachází plnicí otvor, ve spodní výpustný ventil. Všechny použité IBC kontejnery jsou na základě jednoduché faxové žádosti zdarma odebírány přímo u zákazníka a bezpečně recyklovány, takže zákazníkovi odpadá problém s likvidací obalu dle zákona. 

UN homologace:

IBC kontejnery mají přidělenu příslušnou homologaci " UN 31HA1/Y " a vyhovují tak náročným požadavkům ADR, RID a IMDG Code pro přepravu nebezpečných kapalných látek.

Vlastnosti:

  • odolnost vůči naprosté většině agresivních chemikálií,
  • možnost stohování, stabilita, nízká vlastní hmotnost,
  • snadná manipulace (podjezdová paleta přístupná ze všech stran),
  • bezpečný a dávkovatelný odběr z výpustných ventilů,
  • výrazná úspora skladovacích a manipulačních prostorů,
  • možnost rekondice (uvedení do stavu pro opětovné použití),
  • možnost výměny poškozených dílů.
Kontaktujte nás