Překládací stanice

překládací stanice

Překládací stanice je navržena a zkonstruována tak, aby odpovídala všem normám a zajistila nejvyšší stupeň bezpečnosti obsluze.

Mezi bezpečnostní prvky patří závory, světelné závory, optická / akustická výstraha a další. Stanice se ovládá panelem v řídící kabině. Další panel je umístěn u lisovací jednotky kvůli obsluze a údržbě.

Specifikace:

Lisovací jednotka je zkonstruována velmi robustně. Dno lisovací komory je vyrobeno z otěruvzdorné oceli. Zařízení je vybaveno celou řadou pomocných zařízení, např. hydraulickým připojením kontejneru, hydraulickým uzamykacím zařízením, světelnou závorou atd..

Kapacita:

Překládací stanice odbaví asi 340 m3/h, čemuž odpovídá v závislosti na hustotě a druhu odpadu asi 50 t/h. Naplnění přípojného kontejneru trvá asi 10 minut. Během této doby je zpracováno asi 85 m3 odpadu. V závislosti na kontejnerech může být nalisováno až 14 tun. čas potřebný na výměnu je asi 5 minut. Tzn. naplnění 3 - 4 kontejnerů za hodinu.

Kontaktní formulář:

Položky označené * jsou povinné.

Kontaktujte nás