Překládací stanice

Překládací stanice slouží k redukci nákladů na dopravu odpadu zmenšením jeho objemu slisováním. Skládá se z násypky, lisovací jednotky, přípojných kontejnerů a systému pro jejich posuv. Odpad je po slisování odvezen do spalovny, k recyklaci nebo na skládku.

Kontaktujte nás